Honderden volgelingen van Charlepoeng verzamelen zich rondom de refuge van de broeders van Park want zij hebben het gerucht opgevangen dat Charlepoeng zijn goudschat wil verdelen onder zijn manschappen. Wanneer het deksel van de graftombe waarin het goud zich bevindt, verwijderd wordt, blijkt deze leeg te zijn. Het goud is gestolen! Onze vrienden komen er al gauw achter dat het goud door niemand anders kan zijn meegenomen dan door de Oostenrijkse gezanten. Bakelandt besluit om ze achterna te gaan richting Wenen. Ondertussen heeft De Crèvecœur ontdekt dat de refuge Charlepoengs schuilplaats is. Hij overvalt de refuge, hakt de bendeleden in de pan en foltert Lecocq om te weten te komen waar het goud is. Ook De Crèvecœur vertrekt nu met zijn manschappen richting Wenen want ook hij wil het goud in handen krijgen.
 
Games
Δ