Raoul de Crèvecœur krijgt als opdracht van Champvallon de prefect van het Leie-departement, om nieuwe chirurgijns te laten opleiden voor de legers van Napoleon. Het Brugse Sint-Janshospitaal wordt hiervoor uitgekozen. Jan Van Cuyck, de hoofdchirurgijn, moet onder bedreiging deze taak op zich nemen.
Bakelandt en Pé plegen een aanslag op de Crèvecœur. Deze ontspringt de dans en organiseert een grootscheepse razzia. Bakelandt en Pé worden met vele anderen gevangen genomen. Dankzij een list van Zita kunnen ze ontsnappen. De geheimzinnige meester der Broeders wil wraak nemen op de Crèvecœur. Door een toeval kruist zijn weg die van Bakelandt.
 
De Meester der Broeders Old
 
Games
Δ