Fouché is te weten gekomen dat een gedeelte van de beroemde Oostenrijkse schat van het Gulden Vlies door de doodgewaande kapitein Choron en zijn luitenanten achtergehouden werd voor hun eigen profijt. Napoleon wil absoluut deze schat in handen krijgen om zo aanspraak te maken op de rest. De Crèvecœur krijgt de opdracht om deze Henri Choron op te sporen. De trawanten van Choron denken dat hij hen verraden heeft en in de steek gelaten heeft en gaan op weg naar Lezennes in Frans-Vlaanderen waar de buit verborgen is. Ook Choron, die inmiddels in het Vrijbos terechtgekomen is, vertrekt samen met onze helden ijlings naar Frankrijk.
 
Games
Δ