Omdat de brigands van Bakelandt geld nodig hebben om wapens te kopen trekken Pier den Bult en Bakelandt naar Antwerpen waar een zekere Jan "Paloeter", graveur van beroep, door Bonaparte zelf aangezocht is om valse ponden te drukken.
Bakelandt en Pier den Bult trekken naar Antwerpen waar zij hopen Jan Paloeter te ontmoeten die hen valse paspoorten kan bezorgen. Wanneer zij zich op het afgesproken adres aanmelden worden ze bijna opgepakt door Franse soldaten die op dat moment het gebouw helpen ontruimen. Bakelandt kan ternauwernood ontsnappen.
Bakelandt komt uiteindelijk op het spoor van de valse ponden die per schip naar Engeland zullen gebracht worden. De brigands slagen erin aan boord te geraken en veroveren het schip dat echter in een storm met man en muis vergaat.

Goud vd Consul Old

Games
Δ