Charlepoeng bereidt een grootscheeps offensief voor tegen de Franse generaal Jardon en zijn troepen te Leuven. De aanval mislukt en Charlepoeng betaalt zijn plannen met zijn vrijheid en honderden doden. Bakelandt en Pé die ontsnapt zijn uit de keldergewelven van de abdij van Villers vertrekken naar Brussel om te pogen Charlepoeng uit de gevangenis te halen en te ontdekken waar Zita gebleven is.
 
Games
Δ