Generaal Colaud, de nieuwe "pacificateur" uit Parijs, heeft als opdracht de veelvuldige opstanden de kop in te drukken en de brigands uit te roeien. De Crèvecœur krijgt drie maanden de tijd om dit resultaat te bereiken. De Crèvecœur spant een valstrik in de "Zwarte Zwaan" en kan Pé Bruneel en Pier den Bult overmeesteren. Hij laat echter ook alle huizen van het gehucht in brand steken en neemt alle mannelijke inwoners gevangen om te sterven als brigands onder de Guillotine. Vanaf dat moment brengt een enorme geheimzinnige vogel dood en verminking onder de Fransen.
 
Games
Δ