Bij het overladen van smokkelwaar op transportwagens worden Bakelandt en zijn gezelschap betrapt door Cudell.
Gelukkig kunnen onze helden na een wilde achtervolging ontsnappen.
In Parijs maakt Fouché van de afwezigheid van Napoleon gebruik om Schulmeister van verraad te beschuldigen. Hij stuurt twee van z'n beste agenten, Dupont en Lajoie, naar Londen om Schulmeister te vermoorden.
Rippmann, een vriend, kan Bakelandt verwittigen en overhalen om naar Engeland te gaan en Schulmeister te redden.

Games
Δ