Na vele omzwervingen zijn Pé, Zita, Bakelandt en Pier terug in hun vertrouwde Vrijbos. Veel rust is hun niet gegund want van Zwarte Belle komen ze te weten dat Devos genadeloos jacht maakt op dienstplichtigen en voorvluchtige deserteurs. Ook in het Hoogkwartier zijn er moeilijkheden. Dikke Diktus heeft Bakelandts huis ingepalmd en speelt er voor nieuwe chef. Na een tweegevecht met onze held druipt Diktus met zijn twee helpers af met zijn staart tussen de benen. Bakelandt heeft er wel een nieuwe vijand bij want Diktus zweert zich te zullen wreken. Devos heeft aan de hand van de doopregisters conscriptielijsten laten opstellen. Hij laat zijn gendarmen jacht maken op alle jonge mannen tussen achttien en vijfentwintig jaar. Ook Toontje Meyer wordt opgepakt. Om de dienstplichtigen naar Frankrijk te brengen roept hij de hulp in van een garnisoen Franse huzaren. Om te beletten dat iemand hen zou bevrijden worden de jongens ondergebracht in een oude steengroeve in Redu, een dorpje in de Ardennen.
 
Games
Δ