Tijdens een smokkeltocht zien Bakelandt en Pé voor hun ogen iemand neerschieten Ze verjagen zijn belagers. In de zakken van de dode vinden ze een brief gericht aan een zekere Bauwens uit Gent. Ze besluiten om de brief aan Lieven Bauwens te bezorgen. Ze worden door de rijke industrieel ontvangen. In die brief blijkt het plan te zitten van de "Mule Jenny", een moderne spinmachine die enkel in Engeland in gebruik is. Bauwens is er echter in geslaagd, onder een valse naam, zo een machine te kopen. Hij heeft ze laten onderbrengen bij een vriend in Schotland. Onze vrienden stellen voor om tegen een flinke vergoeding deze machine naar Vlaanderen te smokkelen. Eer ze hun doel bereiken hebben ze echter af te rekenen met stormen, Engelse strafexpedities, Schotse rovers en Randor, de Franse bloedhond van De Crèvecœur. Gelukkig is er ook nog Lana Mackay om hen te helpen.
 
Games
Δ